Digitale koppeling UV1, UV2 voor HO 1:87

1. Algemeen
2. Werkwijze
3. Inbouw van de koppeling
4. Ingebruikname en programmering van de koppeling
5. In gebruikname van de koppeling en programmering van de decoders
6. Algemene technische gegevens

1. Algemeen

1. De Krois koppeling is een professionele digitale koppeling die een zeer realistisch
rangeerbedrijf mogelijk maakt in de HO-schaal. De koppeling is vervaardigd uit een
hoogwaardige kunststof en functioneert samen met koppelingsbeugels van alle
gerenommeerde modelspoorfabrikanten (zie tabel 1) en kan ingebouwd worden in alle locomotieven en wagons
die beschikken over een NEM 362 koppelingsschacht.

Fleischmann
6511,6523, 6524,6526
Roco
40243, 40350, 40351, 40352 40353, 40354
Märklin
72060, 7203, 7205

Tabel 1. Koppelingen compatibel met de Krois koppeling

Er zijn twee verschillende typen koppelingen:
UV1=Universeel koppeling 1: Voor alle merken rails die geen ijzer bevatten en voor niet metaalhoudende
koppelingsbeugels, zoals bijvoorbeeld de Roco Universeelkoppeling;

UV2=Universeel koppeling 2: Voor ijzerhoudende rails (Märklin). Indien u gebruik maakt van metalenkoppelingen, zoals de standaard Märklin koppeling of de Märklin kort koppeling, dient u de bijgeleverde messing beugel te gebruiken in plaats van de originele.

De aansturing van de koppeling geschiedt door een functie- of lokomotiefdecoder. Decoders zonder versterkte functie uitgang moeten uitgebreid worden met een versterker, zodat een minimale stroomsterkte van 150mA gerealiseerd wordt. Anders kan de decoder beschadigd worden. Voor meer informatie zie punt 4.2. Het gebruik van decoders met een versterkte functie-uitgang is beschreven in punt 4.3 en die van decoders met tijdsturing in punt 4.4.

Belangrijk: omdat de koppeling maximaal 10 seconden ingeschakeld mag blijven, is het absoluut noodzakelijk om
een decoder met timerschakeling te gebruiken of een digitaal systeem dat over dezelfde functionaliteit beschikt
(zoals bijvoorbeeld Lenz, vanaf versie 3).

Bij onjuiste inbouw, bij onjuiste aansluiting of bij te lange activeringstijd is de fabrikant niet aansprakelijk. De fabrikant is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade aan decoders, locomotieven, wagons door het gebruik van de decoder.

2. Werkwijze
De bediening van de Krois koppeling is bijzonder eenvoudig en werkt in 3 stappen:
U rijdt met uw lokomotief en wagon naar de gewenste ontkoppelplaats (foto 2);

U drukt op de aangesloten functietoets van de decoder. De beugel van de koppeling komt nu omhoog enontgrendelt de verbinding (foto 3);

U rijdt de lokomotief weg van de wagon en schakelt de functietoets uit (foto 4).

Ook het ontkoppelen van wagon/wagon verbindingen of treinstellen, gaat op deze wijze. Door meerdere Krois
koppelingen in een trein op te nemen, kunt u zelfs realistisch heuvelen!
Het verdient aanbeveling om deze werkwijze eerst ‘droog’ te oefenen voordat u met het grote rangeerwerk begint.

3. Inbouw van de koppeling

Locomotief: Voor het inbouwen van de koppeling de locomotief openen, de oude koppeling uit de NEM schacht
verwijderen en de Digitale Koppeling in de NEM schacht klikken. Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van
metaalhoudende gereedschappen. Hierna de kabels zorgvuldig wegwerken, zodat zij niet gaan schuren.

(Goederen)wagon met verlichting: De wagon openen en controleren of er een verlichtingset aanwezig is. Als er
een verlichtingsset aanwezig is, dient u de handleiding van de betreffende fabrikant te raadplegen. Oude koppeling
uit de NEM schacht verwijderen en de Digitale Koppeling in de NEM schacht klikken. Hierbij mag geen gebruik
gemaakt worden van metaalhoudende gereedschappen. Hierna de kabels zorgvuldig wegwerken, zodat zij niet
gaan schuren.

(Goederen)wagon zonder verlichting: wagon openen, verlichtingsset van een fabrikant inbouwen. Het gebruik
van de verlichting is niet noodzakelijk. De stroomafname kan het beste gebeuren met wielcontacten van
bijvoorbeeld Roco. Vervolgens een decoder volgens de aanwijzingen van de betreffende fabrikant aansluiten.
Oude koppeling uit de NEM schacht verwijderen en de Digitale Koppeling in de NEM schacht klikken. Hierbij
mag geen gebruik gemaakt worden van metaalhoudende gereedschappen. Hierna de kabels zorgvuldig
wegwerken, zodat zij niet gaan schuren.

4. Ingebruikname en programmering van de koppeling

Voordat de koppeling aangesloten en de decoder geprogrammeerd wordt, dient een gloeilamp (12-14V) aan
de blauwe en bruine kabel bij programmering aansluiten. Wanneer alles naar behoren functioneert, kan de
koppeling aangesloten en ingebouwd worden. De beugel dient hierbij naar boven te wijzen.

4.1. Aansluiting van de hulpversterker
.)Zwart aan de rail
.)Bruin aan de functie-uitgang
.)Blauw (plus) aan de koppeling
.)Groen (min) aan de koppeling

4.2. Decoder zonder versterkte functie uitgang
Bij decoders zonder versterkte functie-uitgang (stroomsterkte lager dan 120mA) is het absoluut noodzakelijk een
versterker toe te voegen, zodat tenminste een stroomsterkte van 150mA geleverd kan worden.
Zonder gebruik van een versterker kan de decoder beschadigen. De koppeling pas aanbrengen, nadat de
versterker ingebouwd en aangesloten is. Eerst krimpkous aanbrengen over de kabels van de koppelingen, daarna
de inbouw uitvoeren.

Lange kabel van de koppeling (PLUS) aan de blauwe kabel van de versterker aansluiten. Korte kabel (MIN) aan
de groene kabel van de versterker aansluiten. Daarna beide kabels met krimpkous isoleren.

4.3. Decoder met koppelingsuitgang
Bij decoders met koppelingsuitgang is de functie-uitgang versterkt (zie gebruiksaanwijzing van de betreffende
fabrikant). Allereerst dient een krimpkous aangebracht worden over de kabels van de koppeling, waarna
aansluiting kan plaatsvinden.

Lange kabel van de koppeling (PLUS) aan de gezamenlijke pluspool van de decoder (blauw) aansluiten. Korte
kabel van de koppeling (MIN) aan de functie uitgang van de decoder (veelal de bruine draad) aansluiten. Daarna
beide kabels isoleren.

4.4. Decoders met tijdgestuurde koppelingsuitgang
Deze decoders worden onder andere geleverd door Tran (www.tran.at), Zimo (www.zimo.at) en HKE
(www.hkegmbh.com). Voor de werking hiervan, zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikanten.

De lange kabel van de koppeling (PLUS) aan de gemeenschappelijke pluspool (blauw) van de decoder aansluiten).
De korte kabel van de koppeling (MIN) aan de functie-uitgang (meestal bruin) van de decoder aansluiten. Daarna
beide kabels isoleren.

Bij Zimo MX61 vanaf versie 16, MX64 vanaf versie 3, (MX62, MX63, MX66 vanaf 20.07.2003) met tijdsturing,
lange kabel van de koppeling (PLUS) aan de gezamenlijke pluspool van de decoder (blauw) aansluiten. Korte
kabel van de koppeling (MIN) aan de functie-uitgang van de decoder (uitgang 1=groen, uitgang 2= bruin) aansluiten.

Bij HKE HLD-HHFA vanaf versie 1.4 (alle decoders die vanaf 5 mei 2003 uitgeleverd zijn, zijn uitgerust met deze
aansturing). Lange kabel van de koppeling (PLUS) aan de gemeenschappelijke pluspool (blauw) van de decoder
aansluiten. Korte kabel (MIN) aan de functie-uitgang (groen) voor twee koppelingen.

4.5. Functiedecoders
Aansluiting van de functie-decoders dient te geschieden volgens aanwijzingen van de betreffende fabrikant.
De lange kabel van de koppeling (PLUS) aan de gemeenschappelijke pluspool (blauw) van de decoder aansluiten).
De korte kabel van de koppeling (MIN) aan de functie-uitgang van de decoder aansluiten. Daarna beide kabels
isoleren.

4.6. Lokdecoders zonder (tijdgestuurde) koppelingsuitgang
Bij sommige digitale systemen (Lenz vanaf versie 3) kunnen de functie-uitgangen naar believen als duur- of
momentschakelaar geprogrammeerd worden. Voor een juist gebruik van de Krois koppeling dient u de
betreffende functie-uitgang als momentschakelaar te programmeren. Hiervoor zij verwezen naar de handleiding van
de betreffende fabrikanten.

5. In gebruikname van de koppeling en programmering van de decoders

5.1. Decoder met koppelingsuitgang
De individuele CV’s kunnen worden geprogrammeerd volgens de fabrikant van de betreffende decoders

5.2. Programmering van de Tran DCX30, DCX50, DCX70, DCX73 DCX80
Allereerst dient u de standaard CV’s te programmeren volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Voor de Krois
koppeling zijn de volgende CV’s van specifiek belang:

CV55
0 ingeven

CV56
Hier dient u een waarde in te geven tussen de 30 en de 40 (4 sec). Hogere waardes kunnen tot een schade leiden aan koppeling en decoder

CV58
4 ingeven Dit is voor functie 1- een koppeling. 12 is voor functie 1+2 (2 koppelingen

Attentie: bij gebruik van CV58=4, schakelt de koppeling over een van de twee bruine draden. U dient aangestuurd.
proefondervindelijk vast te stellen, welke de juiste is. Indien CV58 de waarde 12 heeft, worden beide kabels

5.3. Programmering van de Zimo MX61, MX64 MX62, 63 en 66
Deze werkwijze is geldig voor MX61 (vanaf versie 16 of productiedatum later dan 25.11.2002, de MX64
(vanaf versie 3 of productiedatum later dan 30.10.2002 en de MX62, MX63 en MX66 (met productiedatum
later dan 20.07.03)

Allereerst dient u de standaard CV’s te programmeren volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Voor de
Krois koppeling zijn de volgende CV’s van specifiek belang:

Indien u 1 Krois koppeling aansluit (functie uitgang 1), dient u de volgende waarden in de CV’s op te slaan:

CV127 waarde 48 ingeven. Deze waarde zorgt ervoor dat F1 werkt als koppelingsstand

CV115 waarde 70 ingeven. Deze waarde zorgt ervoor dat de restspanning 0 wordtIndien u 2 Krois koppelingen aansluit (functie uitgang 1+2), dient u de volgende waarden in de CV’s op te slaan:

CV127 waarde 48 ingeven. Deze waarde zorgt ervoor dat F1 werkt als koppelingsstand

CV128 waarde 48 ingeven. Deze waarde zorgt ervoor dat F2 werkt als koppelingsstand

CV115 waarde 70 ingeven. Deze waarde zorgt ervoor dat de restspanning 0 wordt

5.4. Programmering van de HKE Decoders HLD-NFA
Allereerst dient u de standaard CV’s te programmeren volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Voor de Krois
koppeling zijn de volgende CV’s van specifiek belang:

CV55waarde 16 ingeven

CV56waarde 254 ingeven

Door de waarde 254 blijft de functie ca. 3,5 seconden actief. Indien u een kleinere activeringstijd wenst, kunt u de
waarde van CV 56 verkleinen. Indien u 127 ingeeft, halveert de aktiveringstijd. ATTENTIE: De maximale waarde van
CV56 is 254. Waarden hoger als 254 kunnen tot een defecte koppeling en decoder leiden.

6. Algemene technische gegevens

Spanning 12-22V =
Stroomverbruik 90 mA
Inschakeltijd 5 – max. 10 seconden
Koppelingshouder Kunststof (maximale temperatuur 180 C)
Spoel Messing
Wikkeling 0.04 mm koperlakdraad (maximale temperatuur 80)
Mechaniek Messing met magneet
Koppelingschacht Normschacht volgens NEM 362
Buffer afstand ca. 1,5 mm langer als de Roco universeel koppeling
Aansluitdraden korte draad MINUS
lange draad PLUS